Böcker

Här nedan mina publicerade böcker.

Titel: Tahrirtorget – den egyptiska revolutionens hjärtatahrirtorget
År: 2015 (hösten)
Innehåll: Boken handlar om den arabiska våren och den egyptiska revolutionens förlopp utifrån händelseutvecklingen på Tahrirtorget i centrala Kairo.
Fyra år efter upproret 2011 är revolutionens ursprungliga mål ofullbordade och drömmarna om ett nytt samhälle faller långsamt isär. Istället har den djupa statens kontrarevolution återtagit initiativet. Var allt det som hände på Tahrir förgäves? Varför förlorade revolutionärerna kontrollen över torget? Vart är Egypten på väg nu?

 

deladestaderTitel: Murar, konflikter och delade städer: Belfast, Nicosia, Jerusalem
År: 2014 (hösten)
Innehåll: Den här boken handlar om murar i städerna Jerusalem, Nicosia och Belfast, men är lika mycket en berättelse om konflikterna i Palestina, Cypern och Nordirland. Gemensamt för dessa städer är nämligen uppförandet av murar som skiljelinjer för de politiska motsättningar som genomsyrar konfliktdynamiken inom respektive statsbildning.

Murarna både avspeglar och återskapar maktkampen om statsbildningen. Murarna är konkreta och symboliska på samma gång. De markerar territorium, anger frontlinjer och är en daglig påminnelse i stadsmiljön om den stora övergripande konflikten.

 

 

 

cypernomslagTitel: Cypern – ett europeiskt dilemma
År: 2013
Innehåll: Den turkiska invasionen 1974 innebar att Cypern delades upp i två stater. En uppslitande folkomflyttning iscensattes – en etnisk rensning.  Grekcyprioter hamnade i söder och turkcyprioter i norr. Därmed påbörjades utvecklingen mot två väsensskilda samhällssystem med den FN-övervakade buffertzonen som en absolut gränsmarkering. Alla kontakter bröts.

Jan Pettersson gjorde sin första reportageresa till Cypern sommaren 2003, bara ett par månader efter den historiska gränsöppningen. Efter tre decennier kunde sprickor skönjas i den hermetiskt tillslutna buffertzon som skapat två separata stater.
Gränsöppningen ingick i förberedelserna inför den folkomröstning som skulle öppna dörren mot en fredsprocess i återföreningens tecken. Den 1 maj 2004 blev Cypern EU-medlem, men utan att folkomröstningen resulterat i något fredsavtal. Därmed stod landets delning i skarp kontrast till den politiska visionen om ett gränslöst Europa som hyllats sedan Berlinmurens fall. Cypern utgjorde en avvikelse – ett europeiskt dilemma.

Det är denna svårlösta konflikt boken handlar om, uppbyggd kring två berättelsespår. Dels intervjuer med grekcyprioten Christakis Koumbarou som speglar den enskilde människans öde, dels en skildring av den koloniala, stormaktspolitiska och militärstrategiska historiken i kronologisk ordning fram till dagens politiska situation.

 

overlandTitel: Overland Route – född till att resa
År: 2012
Innehåll: Overland Route – född till att resa är en självbiografisk bok som handlar om resandets inneboende kraft hos budgetresenären Erik under en åtta månader lång vistelse i Asien 1979-80. Drömmar, iakttagelser och reflektioner förvandlas till ett tidsdokument om en ung man som jobbar ihop reskassan till den stora Asienresan, bryter upp och kommer hem.

Drivkraften i uppbrottet är en kallelse som ställer Erik inför ett oåterkalleligt faktum, att stanna kvar hemma framstår som ett svek mot friheten. Kallelsen kopplar greppet om hans tankevärld och öppnar dörren för det gåtfulla mysteriet i tillvaron. Ödet och friheten är två tillstånd som Erik brottas med genom hela resan.
Under resans gång växer det fram en livsfilosofi med resandet som det bärande elementet.
”Resan är den sanna verkligheten. Jag är resan, resan är jag. Resandet som sökande, inlagring och förlösning. Händelser, möten, erfarenheter, insikter, bilder lagras därinne – transformeras till nya bilder, tankar, planer, projekt som skall förlösas. Resandets grammatik: en bild, resa, förlösning, nya bilder, resa – utan gudar, utan en styrande hand.”
Eriks existentiella funderingar varvas med budgetresenärens vardag, reportageinslag från olika miljöer och kolonialismens historia.
Parallellt med den kronologiska reseberättelsen finns en fiktiv parallellhandling som på olika sätt drivs framåt med hjälp av minnesupplevelser från den ursprungliga resan. Den berättelsen är fiktivt placerad i ett fångläger längs Overland Route.
Den kronologiska reseberättelsen vävs ihop med den fiktiva handlingen och resenären möter tillvaron på ett nytt sätt.

 

Titel: Blodiga Söndagen
År: 2011
Innehåll: Den 30 januari 1972 öppnade brittiska soldater eld mot obeväpnade demonstranter i Derry, Nordirland. Fjorton personer dödades och många sårades. Vem var ansvarig? Den här boken handlar om de anhörigas kamp för sanningen om vad som verkligen hände denna dag.
I denna blodiga massaker möts individ och kollektiv, det privata och politiska, förtryck och motstånd, historia och framtid. Med blodiga söndagen föddes en berättelse som angår oss alla.

 

 

Titel: Murarna i Belfast
År: 2010
Sidor: 104
Innehåll:  Ett bildverk om murarna i Belfast. Fotografen Frankie Quinns mångåriga dokumentation av murlandskapet i staden kombineras med texter av Jan Pettersson.

 

 

Titel: En obehaglig sanning
År: 2009
Sidor: 162
Innehåll:  Boken handlar om utvecklingen i Sydafrika sedan 1994 då övergången från diktatur till demokrati ägde rum. I uppbyggnaden av det nya Sydafrika spelade Sannings- och försoningskommissionen en viktig roll. Vad har hänt med försoningsprocessen och nationsbildningen? Vart är Sydafrika på väg? Hur är tillståndet i dagens Sydafrika?
I reportagets form skildras ett splittrat Sydafrika där djupa ekonomiska och sociala klyftor begränsar villkoren för den svarta majoriteten. Apartheidsystemets sociala och ekonomiska arv lever vidare.

 

 

 

Titel: IT-handbok för folkbildningen
År:  2003
Sidor: 40
Innehåll:  Jan Pettersson är journalist och folkbildare. Hans uppdrag som Folkbildningsrådets resursperson för IT-stött lärande och mångåriga erfarenhet som folkhögskollärare är det som utgör utgångspunkten för denna skrift i konsten att forma ett IT-strategiskt tänkande inom folkbildningen.
I boken återfinns bland annat intervjuer med sex personer runt om i landet som gjort betydelsefulla insatser för införandet av IT inom folkbildningen.
Intervjuerna kompletteras av schematiserade flödesscheman och modeller.

 

 

Titel: Fredsprocessen i Nordirland
År:  2002
Sidor:  238
Innehåll:  Fredsprocessen i Nordirland skildras med olika ingångar och perspektiv. Samtal och möten med representanter för de olika sidorna och civilbefolkningen från författarens många resor breddar och fördjupar skildringen. Ett centralt tema är den republikanska rörelsens förändring från revolutionärt till reformistiskt parti.

I denna bok ges en bred skildring av oroligheterna och hur det i en tillsynes olöslig konflikt påbörjas en fredlig utveckling. Nu sitter forna fiender och förhandlar med varandra – otänkbart för tio år sedan.

 

Titel: Vapenvila
År: 1996
Sidor: 135
Innehåll:  IRA:s långa vapenvila öppnade dörren till fredsprocessen i Nordirland. Efter 25 år av väpnad konfrontation trodde omvärlden på en fredlig lösning av konflikten. Men den brittiska regeringen har hela tiden bromsat fredsprocessen. Varför?
I Vapenvila undersöker Jan Pettersson fredens möjligheter, problem och utmaningar.

 

 

 

Titel: Brännpunkt Nordirland
År:  1994
Sidor:  260
Innehåll:  Med Brännpunkt Nordirland publicerar Jan Pettersson sin andra bok om konflikten i Nordirland. Skildringen står i skarp kontrast till den ofta våldsfixerade massmediabevakningen. Ett månghundraårigt historiskt perspektiv är invävt i en framställning präglad av analys, ställningstaganden, intervjuer och reportage som gör att läsaren kommer människorna inpå livet och därmed kärnan i konflikten.

 
 
 

 

Titel: Nordirland: Kriget fortsätter
År: 1990
Sidor:  215
Innehåll:  Vad är krigets bakomliggande orsak? Kan Nordirland reformeras? Hur ser den sociala, ekonomiska, politiska och kulturella situationen ut idag? Finns någon lösning? Det är några centrala frågor Jan Pettersson försöker besvara i boken Nordirland: Kriget fortsätter.
Boken består av ett tjugotal artiklar och reportage.