stipendier

Sveriges Författarfond har vid två tillfällen tilldelat Jan resestipendium, år 1994 och 2005. Syftet med det senaste resestipendiet har varit att i reportagets form skildra fredsprocessen i tre olika konfliktområden, att göra ett jämförande perspektiv på försoning i djupt rotade konflikter präglade av politiskt våld.