Vad händer?

Under  2016 har boken Bloody Sunday  A long road to justice publicerats. Arbete pågår också med en reportagebok om stängsel och murar vid EU:s yttre gränser. Kommer under 2017.