Makt

Utan motstånd finns ej makt.

Hur definierar man makt då makt har sådana olika betydelser beroende på vem man frågar? Makt är ett begrepp som beskriver egen vilja att fatta beslut. Makt är när en person begär något som någon annan sedan uppfyller. Makt är beroende.

Men vad menar vi med att makt är ett beroende?
För att A skall ha makt över B så krävs det att B är beroende av något som A kan tillhandahålla. Vi ska ge er några exempel.

A har förmågan att lösa ett problem som B har

A har svaret på en fråga som B söker

B gör vad A vill att B skall göra

Men hur funkar det att ha makten? Vad krävs det att en makthavare gör för att behålla sin makt? För att ha makt krävs det att A som makthavare har något som B är beroende av. Det kan vara att A känner till det där svaret på matteprovet som B inte klarade av. Att A har en högre ställning i samhället än B. A kanske jobbar som polis eller advokat. A har kontrollen över vad B kan köpa i affären.

A som makthavare ser gärna till att A behöver använda så små maktresurser som möjligt. Så hur kan A använda sig av den makt A har?

1) A har fysisk makt över B:s kropp.

2) A har kontrollen över de vinster och kostnader som B kan få.

3) A kontrollerar vilken information som B får.

4) B låter sig påverkas av en positiv inställning till A. (Karisma)

Men A var ute efter att använda så små maktresurser som möjligt vilket gör att förslag 1 hamnar längst ner på listan då våld är väldigt kostsamt.

Nu har vi gått igenom fyra olika typer av makt.

Fysisk makt
En form av makt som bygger på våld, både fysiskt och psykiskt, där A får B att känna sig rädd och förvänta sig negativa konsekvenser. Till exempel att A är fysiskt stark, är med i en större grupp eller liga, får B att känna sig verbalt hotad.

Formell makt
Där makthavare A har en högre ställning i samhället eller en position där A kan kräva av B att böja sig för makten som A har. Exempel på formell makt är chefspositioner samt lagar om vad polisen får göra.

Expert makt
Denna makttyp är en form av makt där A innehar kunskap eller förmågor som B saknar. Läkare och ekonomer är exempel på personer med denna typ av makt.

Karismatisk makt
Den sista formen av makt som vi nämnde är karismatisk makt som innebär att A har vissa personliga egenskaper som B beundrar och vill identifiera sig med.