Internet i skolan

En introduktion till .SE:s internetsatsning kring Internet i skolan. Varför satsar .SE på Internet i skolan förklaras av Kristina Alexanderson och illustreras av Jesper Wallerborg filmad av Göran Thorén. En produktion av Webbstjärnan på Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE