Om stress

Föreläsningen hittar du här.

Stress drabbar allt yngre. Ett nyligen genomfört forskningsprojekt i Stockholmsområdet visar att en tredjedel av gymnasieungdomarna har stressymptom. Stress hänger ihop med självkänslan och blir ett problem när det under lång tid är obalans mellan våra resurser och belastningar, säger Aleksander Perski, stressforskare vid Karolinska Institutet. Riskgrupp för stress är perfektionister med dålig självkänsla i kombination med hög prestationsbaserad självkänsla. Inspelat i september 2012. Arrangör: Karolinska Institutet.