Matrevolutionen – ät dig frisk med riktig mat

Andreas Eenfeldt är läkare men också mannen bakom Sveriges största hälsoblogg.

Njutningens ursprung

Psykologen Paul Bloom föreläser under 20 minuter om ”njutningens ursprung”. Föreläsningen är på engelska men har svensk undertext.

Varför tycker vi bättre om en originalmålning än om en förfalskning?Psykologen Paul Bloom menar att människor är essentialister – att det vi tror eller vet om ett objekts historia förändrar hur vi upplever objektet, inte bara som en illusion utan som en djup del av vad njutning (och smärta) är.

Du hittar föreläsningen här.

Om stress

Föreläsningen hittar du här.

Stress drabbar allt yngre. Ett nyligen genomfört forskningsprojekt i Stockholmsområdet visar att en tredjedel av gymnasieungdomarna har stressymptom. Stress hänger ihop med självkänslan och blir ett problem när det under lång tid är obalans mellan våra resurser och belastningar, säger Aleksander Perski, stressforskare vid Karolinska Institutet. Riskgrupp för stress är perfektionister med dålig självkänsla i kombination med hög prestationsbaserad självkänsla. Inspelat i september 2012. Arrangör: Karolinska Institutet.

Jaktbeteenden och belöningssystem

Har djur känslor? Det finns inget facit. Man kan se hur djur beter sig, men vi vet inte vad det upplever, säger etologen och djurtränaren Karolina Westerlund. Hon resonerar kring olika teorier om beteenden och belöningssystem, men också kring djurens sju centrala känslor. Människor kan berätta hur de mår, men det kan inte djur. Själv har jag valt att tro att de har känslor, säger Karolina Westlund. Det hjälper mig att arbeta för att de ska ha det bra.

Länk till filmen.

Sömnbrist och sjukdomskänsla

Sömnstörningar är vanligt förekommande i samband med sjukdom och självupplevd dålig hälsa. Men det finns stor kunskapsbrist kring vad störd sömn betyder för vår självskattade hälsa. Göran Kecklund, docent och forskare vid Stressforskingsinstitutet, sammanfattar vad sömnbrist och störd sömn betyder för hälsoupplevelsen. Flera studier visar på en stark koppling mellan dålig sömn och dålig självupplevd hälsa. Men effekter går åt båda hållen: störd sömn kan leda till sämre hälsa men också tvärtom.

Du hittar filmen här.

”Hemlige kocken” om smakernas återkomst

Mats-Eric Nilsson, författare till ”Äkta vara” och ”Den hemlige kocken”.

Utdrag ur föreläsningen ”Om Smakernas återkomst – när råvarorna spelar huvudrollen”. LRF Västernorrland arrangerade ”Workshop Matlandet — Tillväxt på riktigt!”, Kramfors 7 sept 2012.

Roslings värld

En dokumentär om Hans Rosling, vars presentationer om global utveckling lockar fram skratt, glädje och reflektion. I denna SVT-dokumentär av Pär Fjällström får Hans Rosling berätta historien om sitt liv och vad som har format hans världsbild.

Rosling har fått lägga den akademiska karriären på hyllan – för nu vill hela världen lyssna på professorn i internationell hälsa. Rosling är en energisk optimist som menar att världen, trots allt, blir bättre.

Han har en sällsynt förmåga att förvandla tråkig statistik till underhållning. Vändpunkten kom med de rörliga bubblorna, den banbrytande grafiken som köptes av Google för många miljoner. Pengarna har blivit till en ideell stiftelse med åtta anställda, som ska göra statistiska data om världen begripliga och sprida ”en faktabaserad världssyn.

Länk till filmen