Samhälle – livskvalitet

Vad är livskvalitet?
1. Vad betyder begreppet livskvalitet för dig?

2. Hur vill du bygga upp ditt fortsatta liv som ger dig såväl fysisk, psykisk, social som andlig behållning? Diskutera!

3. Varför är det svårt att definiera begreppet livskvalitet?

4. Ange några viktiga faktorer som påverkar din livskvalitet. Diskutera utifrån tre nivåer (se figur nedan):
Individen (värderingar, livsstil, din grundinställning, vad du kan göra)
Grupper (socialpsykologiska faktorer såsom familjen, vänner, skola, arbete, fritid)
Samhället (olika typer av strukturer i samhället ger upphov till olika livsförutsättningar. Det kan handla om sociala och ekonomiska villkor, kön, kultur och etnicitet.)

5. Mellan dessa nivåer pågår ett ständigt växelspel. Du utsätts ständigt för en påverkan. Vilken nivå anser du vara viktigast för din livskvalitet?

6. Ge exempel på frågor som är viktiga på samhällsnivån.

7. Har du makt att påverka din livskvalitet?

nivåer

 

xx