Matrevolutionen – ät dig frisk med riktig mat

Andreas Eenfeldt är läkare men också mannen bakom Sveriges största hälsoblogg.

Om stress

Föreläsningen hittar du här.

Stress drabbar allt yngre. Ett nyligen genomfört forskningsprojekt i Stockholmsområdet visar att en tredjedel av gymnasieungdomarna har stressymptom. Stress hänger ihop med självkänslan och blir ett problem när det under lång tid är obalans mellan våra resurser och belastningar, säger Aleksander Perski, stressforskare vid Karolinska Institutet. Riskgrupp för stress är perfektionister med dålig självkänsla i kombination med hög prestationsbaserad självkänsla. Inspelat i september 2012. Arrangör: Karolinska Institutet.

Jaktbeteenden och belöningssystem

Har djur känslor? Det finns inget facit. Man kan se hur djur beter sig, men vi vet inte vad det upplever, säger etologen och djurtränaren Karolina Westerlund. Hon resonerar kring olika teorier om beteenden och belöningssystem, men också kring djurens sju centrala känslor. Människor kan berätta hur de mår, men det kan inte djur. Själv har jag valt att tro att de har känslor, säger Karolina Westlund. Det hjälper mig att arbeta för att de ska ha det bra.

Länk till filmen.

Sömnbrist och sjukdomskänsla

Sömnstörningar är vanligt förekommande i samband med sjukdom och självupplevd dålig hälsa. Men det finns stor kunskapsbrist kring vad störd sömn betyder för vår självskattade hälsa. Göran Kecklund, docent och forskare vid Stressforskingsinstitutet, sammanfattar vad sömnbrist och störd sömn betyder för hälsoupplevelsen. Flera studier visar på en stark koppling mellan dålig sömn och dålig självupplevd hälsa. Men effekter går åt båda hållen: störd sömn kan leda till sämre hälsa men också tvärtom.

Du hittar filmen här.

”Hemlige kocken” om smakernas återkomst

Mats-Eric Nilsson, författare till ”Äkta vara” och ”Den hemlige kocken”.

Utdrag ur föreläsningen ”Om Smakernas återkomst – när råvarorna spelar huvudrollen”. LRF Västernorrland arrangerade ”Workshop Matlandet — Tillväxt på riktigt!”, Kramfors 7 sept 2012.